Magntec

Min hemsida

Portföljhantering

Magntec har många år av erfarenhet från portföljledning så vi kan hjälpa er att utveckla er produkt och projektportfölj.
Vi kan även sköta er projektportfölj på entreprenad men vi ser detta som ett kärnvärde för alla företag och ser helst att coacha er att bygga upp denna funktion.

Att hantera en produktportfölj kräver en väl inarbetad struktur för att skapa en utvecklingsplan som följer företagets strategi, som är tillräckligt agil för att hantera de förändringar som sker i världen samtidigt som den kan stå emot kunder som ”skriker högst” men inte matchar företagets strategi.
Portföljhantering handlar mycket om att prioritera, första steget vilka produkter eller teknologier som ska utvecklas, underhållas eller fasas ut.
Detta skall sedan ligga till grund för en projektportfölj som styr det utvecklingsarbetet som måste göras på företaget så att företaget kan fokusera på rätt projekt och utveckla en sammanhållen portfölj av produkter och teknologier.
Portföljen ska också bidra till marknadsstrategin och hjälpa till att bygga varumärket, stärka företaget och bygga framtida strategi.

Det som oftast är svårigheten är företagets förmåga att säga nej till det som inte tillför något, delvis på grund av att man inte har ett strukturerat arbetssätt som gör att man ser vad som tillför värde eller inte. Delvis för att man gärna vill vara kunderna till lags och därför tackar ja till mer än vad organisationen kan hantera.
Detta leder oftast till att man försöker göra mer än vad man har resurser för, kan man då inte säga nej aktivt till vissa projekt så säger man oftast nej till samtliga då brist på resurser leder till att samtliga aktiviteter blir försenade och chansen att var först ut kan förloras.
En vital del i portföljhantering är att definiera vilka kunder som företaget vänder sig till, vilka kunder vi säljer till om de vill köpa och vilka kunder man säger nej till.

Med gedigen kunskap inom området kan vi hjälpa företag att driva en aktiv portföljhantering som ger relevant beslutsunderlag och överblick över status och resursbehov i pågående och planerade projekt. ​