Magntec

Min hemsida

Produktutvecklingsprocessen

Magntec kan erbjuda hjälp med att utveckla produktutvecklingsprocesserna, vilket innebär att vi hjälper företaget att komma ifrån var man befinner sig i dagsläget eftersom det betyder att man måste ändra sitt sätt att arbeta, och det är en längre process än att bara föra in ett nytt dokument i sitt kvalitetssystem. Vi kan komma till företaget för att titta på och analysera hur det ser ut i dag och sedan arbeta fram en plan för att ta företaget till nästa steg med de förändringar som behövs. Samtidigt som vi coachar personalen under införandet av den nya processen.
Vårt första intresse är att använda oss av metoderna för Lean produktutveckling vilket gör att det inte blir byråkratiskt och att det hjälper istället för att det stjälper processen man jobbar med. Det ska vara ett verktyg man har stöd och nytta av i sin verksamhet.