Magntec

Projektledning

Magntec kan erbjuda projektledare med lång erfarenhet som kan stödja ditt företag.
Erfarenhet av projektledning i multikulturella projekt i olika länder, skapa team av deltagare i olika delar av världen.
Lång erfarenhet av produktutvecklingsprojekt där nya produktplattformar utvecklats och byggt en helt ny produktportfölj för företaget.
Införande av ”Sakernas Internet” eller ”Internet of Things”, där erfarenhet av allt ifrån förhandling av nätverksoperatör, säkerhetslösningar, infrastruktur för att hantera data och användare samt utvecklandet av kundvärdet av den uppkopplade produkten.
Vi har också jobbat i projekt för att flytta produktion mellan olika länder, överbryggande de kulturella skillnaderna och säkerställa överföring av kunskap i projektet.
Magntec har också erfarenhet av att organisera större och mindre evenemang samt projektledning av små projekt.
Med mångårig erfarenhet från produktutvecklingsprojekt inom IoT, mjukvara, hårdvara och elektronik, kan vi vara en kompetent partner och en viktig resurs för ditt företag.