Magntec

Min hemsida

Processutveckling

Vi hjälper företaget att identifiera var man befinner sig i sina processer för att sedan hjälpa till med att utveckla produktutvecklingsprocessen till att bli så bra och effektiv som möjligt.
​Arbetet med processutveckling involverar ofta hela företaget då det många gånger betyder att man måste ändra sitt sätt att arbeta och hur man interagerar med andra avdelningar, kunder och leverantörer.
Vi kommer till företaget för att analysera hur det ser ut i dag för att sedan arbeta fram en plan för vart företaget vill vara med effektivare sätt att jobba, vi hjälper till med de förändringar som behövs.
Då processutveckling är en längre process än att bara föra in ett nytt dokument i sitt kvalitetssystem ser vi även till att coacha personalen under införandet av den nya processen för att uppnå önskat resultat.
I första hand använder vi oss av  Lean & Agila metoder, syftet är att utveckla processer som inte blir byråkratiska och att det hjälper istället för att det stjälper processen man jobbar med.
Vårt mål är att processen ska vara ett verktyg man har stöd och nytta av i sin verksamhet, inte ett hinder och merarbete.