Magntec

Machine Vision

Min hemsida

Machine Vision

Machine vision är en teknik som kan användas till mängder av olika applikationer, överallt där man behöver ett extra par ögon som dessutom kan mäta avstånd, vinklar och storlek kan Machine vision appliceras.
Men det är inte begränsat av ljus, här kan man använda IR, mörkerkameror, laser, lidar ja i princip alla typer av sensorer kan användas och sedan skapa en objekt identifiering.
Magntec hjälper ditt företag att kartlägga möjligheterna och utveckla tekniken för att stärka er konkurrenskraft med hjälp av den nya tekniken och skapa en road map för att få en logisk följd på utvecklingen av tekniken. 

Machine vision är också en viktig komponent i den autonoma produkten. För att systemet ska ha möjlighet att tolka informationen rätt behöver den få bilder att tolka. En bild kan se ut på olika sätt beroende av vad som ska tolkas in. Det kan vara allt från en konventionell kamera till värmekamera, laser, lidar eller ultraljud som sedan tolkas i systemet.
​Här erbjuder Magntec kunskaper i utvecklingen av projektet att identifiera vilken eller vilka typer av lösningar för Machine Vision som lämpar sig bäst för produkten och dess användningsområden. Om det exempelvis är ett plogblad på en lastbil som snöröjer motorvägar räcker det inte med en vanlig kamera för att hålla koll på vägräcken mm. Här krävs det något som kan ”se” genom snö för att i god tid upptäcka ett hinder som gör att snöbladet flyttar sig.