Magntec

Om oss

Vi på Magntec erbjuder tjänster kopplade till produktutveckling generellt och utveckling av den autonoma produkten i synnerhet. Arbetet som måste börja i styrelserummet mynnar ofta ut i en längre process, där man måste hitta företagets kärnvärde och lägga upp en plan för hur man vill förvalta detta kärnvärde.
När man har kärnvärdet klart för sig så måste man välja vilka kunder ska vi finnas till för!
Det finns tre kategorier, kunder vi finns till för och aktivt utvecklar våra produkter för, de kunder som gärna får köpa men vi anpassar inte våra produkter till dem för det är inte vårt kärnvärde. Sedan är det kunder som vi aktivt säger nej till, detta kan låta hårt men alla företag har kunder som kostar mer än de någonsin kommer att inbringa och dessa måste man lära sig att veta vilka det är och sedan avböja att göra affär med.

När detta nu är gjort blir det enklare att fastställa produktportföljen och vilka produkter vi ska ta fram de närmaste åren, detta ska ju stötta strategin och vara ett medvetet val för att bygga sitt varumärke.
En bra utformad produktportfölj kommer också att ge en bra projektportfölj för produktutveckling vilket kommer att ge ett bättre flöde och lättare att sätta resurser för projekten.
Allt ska ju planeras tillsammans med hur vi vill marknadsföra vårt företag för att stärka vårt varumärke och aktivt arbeta för att vi får ett jämnt flöde av nya produkter, uppdateringar och nyheter som kan användas för varumärkesbyggnad.

När man närmar sig vad den autonoma (självkörande) framtiden innebär för sitt företag så är processen liknande men att förstå att det påverkar oss alla kanske inte är lika lätt.
Här hjälper vi till med att först kartlägga vad det innebär, ett exempel är när självkörande bilen är ett faktum, vad ska då företagen som gör trafikljus göra då, dessa kommer ju inte att behövas längre!

Så när man har kartlagt hur det påverkar just ditt företag så tar man fram en plan där man stegvis låter kundnytta och strategi växa sig fram till en produkt som är anpassad till den nya verkligheten. Det kan vara en självgående produkt och med viss intelligens, eller kanske bara ett nytt produktsortiment som erbjuder produkter för den framtida marknaden, t.ex. en kommunikationsfyr som samordnar självkörande bilar i korsningar!

Tack vare mångårig erfarenhet inom processutveckling och projektledning kan vi också genom föreläsningar och inspirationstal motivera företag och grupper i att komma några steg längre på sin resa i arbetet att bli bättre på produktutveckling eller med den autonoma produkten. Med lång erfarenhet av projektledning i praktiken kan vi på ett intressant och motiverande sätt föreläsa om hur man undviker de fällor man många gånger riskerar att falla i vid införande av en gateway process i projektplaneringen.

Vårt första intresse är att använda oss av metoderna för Lean och agil produktutveckling vilket gör att det inte blir byråkratiskt och att det hjälper i stället för att det stjälper processen man jobbar med. Det ska vara ett verktyg man har stöd och nytta av i sin verksamhet.